Relationship

DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Daicage Shaktiramar
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 2 January 2012
Pages: 276
PDF File Size: 12.41 Mb
ePub File Size: 20.79 Mb
ISBN: 267-1-26480-272-1
Downloads: 85087
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajigami

Kod sudaca u prvome sazivu nema reizbora. Osnivanje Komisije Stranke ovime osnivaju neovisnu Komisiju za prognanike i izbjeglice Komisiju.

Suradnja Komisija, transportno eporazum i druga javna poduzeca moraju suradjivati u potpunosti sa svim organizacijama koje su ukljucene u provedbu mirovnog sporazuma, ili koje imaju bilo kakvo ovlastenje od Vijeca sigurnosti Ujedinjenih naroda, ukljucujuci i Medjunarodni sud za ratne zlocine na podrucju bivse Jugoslavije.

Parlamentarna skupstina Parlamentarna skupstina ima dva doma: Strane su suglasne da se uskoro ponovno sastanu u Parizu pod okriljem Kontaktne skupine i potpisu Opci okvirni sporazum i njegove anekse.

Dejtonski mirovni sporazum – Wikipedia

U provodjenju njegovog mandata, nijedna osoba ili tijelo bilo koje Stranke ne moze utjecati na njegovu funkciju. Remember me Forgot password? Konacna nadleznost za interpretaciju Visoki predstavnik ima konacnu nadleznost interpretacije ovog Sporazuma o civilnoj provedbi mirovng rjesenja.

Obavijest Stranke su duzne djelotvorno sporazuj cijelo podrucje Bosne i Hercegovine o uvjetima ovog Sporazuma. One stoga pozivaju promatrace iz svih ostalih drzava clanica KESS i sve odgovarajuce privatne ustanove i organizacije koje to eventualno zele na promatranje tijeka postupka nacionalnih izbora u mjeri dopustenoj zakonom. Stranke se nece upustati u ophodnje, zemaljsko ili zracno izvidjanje ispred polozaja svojih snaga ili u Zonama razdvajanja kako je nize predvidjeno u Clanku 4.

  BODY AND SOUL WACQUANT PDF

Visoki predstavnik mora postovati njihovu autonomiju teksf podrucja operacija, dajuci im, ako je potrebno, opce smjernice o utjecaju njihovih aktivnosti na provedbu mirovnog rjesenja. Stupanje na snagu 1 Ovaj Ustav stupa na snagu potpisivanjem Opceg okvirnog sporazuma kao ustavnog zakona koji mijenja i zamjenjuje Ustav Republike Bosne i Hercegovine. U ovom slucaju ofenzivna operacija je akcija koja obuhvaca prodore snaga ili vatre ispred crta jedne Stranke.

Pri stvaranju ovih pravila i propisa, Komisija ce uzeti u obzir domace zakone o pravu vlasnistva. Priznajuci potrebu za sveobuhvatnim sporazumom radi okoncanja tragicnog sukoba u regiji, Pozdravljajuci napredak postignut tijekom mirovnih pregovora odrzanih u Zracnoj bazi Wright-Patterson, Ohio, Zeleci postici mir i prosperitet u cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji, Sporazumjele su se kako slijedi: U roku od petnaest dana nakon sto ovaj Sporazum stupi na snagu, Federacija Bosne i Hercegovine sproazum ce dva clana, a Republika Srpska jednog clana.

Predsjednistvo moze odluciti da olaksa uskladjivanje izmedju entiteta glede pitanja koja nisu u nadleznosti Bosne i Hercegovine prema odredbama ovoga Ustava, osim kad neki od entiteta tome prigovori u bilo kojemu konkretnom slucaju. Nijedan entitet nece ugrozavati drugi entitet niti protiv njega upotrijebiti silu, te vojne snage jednog ili drugo entiteta nece ni pod kakvim okolnostima ulaziti na teritorij drugog entiteta ili boraviti na njemu bez privole vlade drugog entiteta i Predsjednistva Bosne i Hercegovine.

DEJTONSKI SPORAZUM

Odbor ce, posebice, promicati sufinanciranje, zajednicka ulaganja i odgovarajuce multilateralne aranzmane za razvoj transporta, energetike i komunikacija u objema zemljama. Ombudsman moze takodjer intervenirati bilo u kojem postupku pred Vijecem.

Obavijesti Stranke su duzne djelotvorno obavijestiti o uvjetima ovog Sporazuma cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu. Moja ce Vlada u potpunosti suradjivati s tom komisijom.

Vijece za ljudska prava 1 Vijece za ljudska prava bit ce sastavljena od cetrnaest 14 clanova.

Dejtonski mirovni sporazum

Stranke ne smiju poduzeti bilo kakve kaznene akcije protiv osoba koje namjeravaju podnijeti, ili su podnijele, ovakve prijave. Komisija izabire Odbor direktora koji ce potom imenovati sluzbenike i odabrati osoblje. SRJ mogu preuzeti slijedece obveze: Sto raniji povratak izbjeglica i prognanika vazan je ciljrjesavanja sukoba u Dejtosnki i Hercegovini.

  ASTM C1701 PDF

Suradnja Stranke ce u potpusnosti suradjivati sa svim entitetima ukljucenima u provedbu ovog mirovnog rjesenja kako je opisano u Opcem okvirnom sporazumu, ili s entitetima koje je inace ovlastilo Vijece sigurnosti Ujedinjenih naroda, ukljucujuci Medjunarodni sud za dejtonsmi zlocine na prostoru bivse Jugoslavije.

Clanovi Predsjednistva clanovi su Stalnog odbora. Predsjednistvo Predsjednistvo Bosne i Hercegovine sastoji se od tri clana: Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije zena, Slijedece se odredbe odnose na Fazu I i II: To ce obuhvacati pravo nadzora, promatranja i inspekcije svakog mjesta ili objekta gdje PTF bude smatrao da se odvija neka policijska akcija, djelatnost provedbe zakona, lisavanje slobode ili sudski postupak.

Posebice, slijedom te Rezolucije na teritoriju BiH bit ce odmah zatvoreni svi zarobljenicki logori a predstavnicima Medjunarodnog odbora Crvenog kriza bit ce dopusteno I popisati sve osobe zadrzane protiv njihove volje i II posjetiti svako mjesto koje smatraju vaznim.

Ako se Stranke ne sloze, treceg arbitra postavlja predsjednik Medjunarodnog suda pravde. Odredbe ovog sporazuma ostaju na snazi sve do zavrsetka Operacije ili kako se Stranke drugacije dogovore. Vlada Republike Bosne i Hercegvoine odobrit ce drzavama koje nisu clanice NATO-a i njihovom osoblju koje sudjeluje u Operaciji iste povlastice i imunitete koji su ovim sporazumom odobreni drzavama clanicama NATOa i njihovom osoblju. To ce se povlacenje dovrsiti u roku od trideset 30 dana po prijenosu ovlasti.