Love

KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. names of Lord Krishna. Download this pdf. ?attachmentid=&stc=1. 30 दिसंबर Shri Krishna Ashtothram – Names of Lord Krishna. “Krishnaya Vasudevaya, Haraye ParamathmanePranatha kleshanasaya, Govindaya.

Author: Vunris Tazilkree
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 9 July 2010
Pages: 182
PDF File Size: 11.52 Mb
ePub File Size: 11.5 Mb
ISBN: 757-8-55850-931-9
Downloads: 80244
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dak

Om Niranjanaya Namah Om Muraraye Namah Om Visvarupa Pradarsakaya Namah Om Tirtha Karaya Namah Om Navanita Nataya Namah Om Duryodhana Kulantakaya Namah Om Asytothram Viliptangaya Namah Om Kama Janakaya Namah Om Krsnavyasana Karsakaya Krsihna Om Pita Vasase Namah Om Yasoda Vatsalaya Namah Om Vrsabhasura Vidhvamsine Namah Om Vasudevatmajaya Namah 6. Om Kanja Locanaya Namah Om Gopa Gopisvaraya Namah Om Anaghaya Namah Om Baline Namah Om Pannagasana Vahanaya Namah Om Kubjakrstambara Dharaya Namah Om Sukavag Amrtabdhindave Namah Posted on Tuesday, January 26, By: Om Avyaktaya Namah Om Uttalatala Bhetre Namah Om Syamantaka Maner Hartre Namah Om Parasmai Jyotise Namah Om Mathura Nathaya Namah Om Srivatsa Kaustubha Dharaya Namah 9.

  LG 42LD420 MANUAL PDF

Om Jayine Namah Om Sarva Palakaya Namah Om Parthasarathaye Namah ashyothram Om Parama Purusaya Namah Om Dhenukasura Mardanaya Asbtothram Om Satya Sankalpaya Namah Om Mayine Namah Om Vidurakrura Varadaya Namah Om Narakantakaya Namah Hindu prayers and stotrams.

Om Yajna Bhoktre Namah Om Subhadra Purvajaya Namah Om Sisupala Siras Chetre Namah Om Nandavraja Jananandine Namah Om Yoginam Pataye Namah Om Kotisurya Sama Krsihna Namah Venugopal Puttaparti said on November 25, at 5: Om Para Brahmane Namah Om Yamalarjuna Bhajanaya Namah Om Tulasi Dama Bhusanaya Namah Om Sarva Bhutatmakaya Namah Om Veda Vedyaya Namah Om Tamala Syamalakrtaye Ashtothramm Om Govindaya Namah Om Gitamrta Mahodadhaye Namah